1402-1403
نیم‌سال:اول

رشته های مرتبط : مهندسي پزشكي،

ظرفیت : 3 نفر

سطح1

1402-1403
نیم‌سال:اول

رشته های مرتبط : مهندسي كامپيوتر،

ظرفیت : 3 نفر

سطح1

1402-1403
نیم‌سال:اول

رشته های مرتبط : مهندسي برق-مخابرات، مهندسي برق سيستم هاي قدرت، مهندسي برق مدارهاي مجتمع الكترونيك، مهندسي برق الكترونيك، مهندسي برق كنترل،

ظرفیت : 2 نفر

سطح1

1401-1402
نیم‌سال:تابستان

رشته های مرتبط : مهندسی مکانیک، مهندسي پزشكي، مهندسي مواد و متالورژي،

ظرفیت : 6 نفر

سطح1

1401-1402
نیم‌سال:تابستان

رشته های مرتبط : مهندسی مکانیک، مهندسي مواد و متالورژي، مهندسي شيمي،

ظرفیت : 6 نفر

سطح1

1401-1402
نیم‌سال:تابستان

رشته های مرتبط : مهندسی مکانیک، مهندسي مواد و متالورژي،

ظرفیت : 4 نفر

سطح1

1401-1402
نیم‌سال:تابستان

رشته های مرتبط : مهندسی مکانیک، مهندسي مواد و متالورژي، مهندسي برق-مخابرات، مهندسي برق الكترونيك، مهندسي برق كنترل،

ظرفیت : 4 نفر

سطح1

1401-1402
نیم‌سال:تابستان
کارآموزی شرکت ویسپار

شرکت/ارگان/سازمان : ویسپار

رشته های مرتبط : مهندسی مکانیک، مهندسي مواد و متالورژي، مهندسي برق-مخابرات، مهندسي برق سيستم هاي قدرت، مهندسي برق مدارهاي مجتمع الكترونيك، مهندسي برق الكترونيك، مهندسي برق كنترل،

ظرفیت : 7 نفر

1401-1402
نیم‌سال:تابستان

رشته های مرتبط : مهندسی مکانیک، مهندسي برق-مخابرات، مهندسي برق سيستم هاي قدرت، مهندسي شيمي،

ظرفیت : 5 نفر

سطح1

1401-1402
نیم‌سال:تابستان

رشته های مرتبط : مهندسی مکانیک، مهندسي برق-مخابرات، مهندسي برق سيستم هاي قدرت، مهندسي شيمي، مهندسي برق كنترل،

ظرفیت : 5 نفر

سطح1

1401-1402
نیم‌سال:تابستان

رشته های مرتبط : مهندسي كامپيوتر- نرم افزار، مهندسي پزشكي، مهندسي برق سيستم هاي قدرت، مهندسي برق الكترونيك،

ظرفیت : 8 نفر

سطح1

1401-1402
نیم‌سال:دوم

رشته های مرتبط : مهندسي معدن،

ظرفیت : 10 نفر

سطح1

1401-1402
نیم‌سال:دوم

رشته های مرتبط : مهندسي كامپيوتر، مهندسي پزشكي، مهندسي شيمي،

ظرفیت : 15 نفر

سطح1

1401-1402
نیم‌سال:دوم

رشته های مرتبط : مهندسي كامپيوتر، مهندسي برق-مخابرات، مهندسي برق سيستم هاي قدرت، مهندسي برق الكترونيك، مهندسي برق كنترل،

ظرفیت : 10 نفر

سطح1

1401-1402
نیم‌سال:دوم

رشته های مرتبط : مهندسي پزشكي،

ظرفیت : 30 نفر

سطح1

1401-1402
نیم‌سال:دوم
کارآموز شرکت ویسپار

شرکت/ارگان/سازمان : ویسپار

رشته های مرتبط : مهندسی مکانیک،

ظرفیت : 5 نفر

سطح1

1401-1402
نیم‌سال:دوم

رشته های مرتبط : مهندسی مکانیک،

ظرفیت : 10 نفر

سطح2

1401-1402
نیم‌سال:دوم

رشته های مرتبط : مهندسی مکانیک،

ظرفیت : 10 نفر

سطح1

سامانه ارتباط جامعه و دانشگاه

سامانه ساجد با هدف الکترونیکی سازی ،تجمیع،یکپارچه سازی و ساماندهی امورات دفاتر ارتباط با جامعه و صنعت دانشگاه ها،پژوهشگاه ها و موسسات آموزش عالی راه اندازی گردیده است.درحال حاضر این سامانه دارای ماژول ها پایش قراردادها,مهارت آموزی,رصد اشتغال دانش آموختگان,کارآموزی و هدایت شغلی می باشد.

راه های ارتباطی

شماره تماس :08138411100 - داخلی 417

ایمیل : info@hut.ac.ir

آدرس : همدان، پل پژوهش، بلوار شهید فهمیده، خیابان مردم

طراحی و توسعه توسط پرشین داده